in ấn

inandep.com – Thành công sau nhiều thất bại

Nói đến Công ty TNHH In Ấn Đẹp – Nhiều người bạn gần như không tin vào thành quả hôm nay mà chủ nhân của công ty đã gặt hái được. Từng học chuyên ngành marketing – ông Đinh Chiến Thắng đã trải qua nhiều vị trí tại nhiều công ty khác nhau. Khi đứng